Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
2 person som jobber på en byggeplass
Bygg og eiendom

Klimavennlig materialbruk

Bygge- og anleggssektoren står for store utslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk. Sektoren har det største forbruket av råmaterialer og genererer den største mengden avfall. Ombruk og levetidsforlengende tiltak er viktige for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk.

Det kan søkes om støtte til følgende tema: