Bygg og eiendom

Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi

Er du en bygg- eller områdeutvikler som ønsker å strekke deg lenger enn dagens tekniske standarder og hyllevareløsninger? Nå kan du få støtte til bruk av innovative energi- og klimaløsninger som tidligere kun har vært utprøvd i mindre skala.

Enova støtter dem som tar i bruk de beste tilgjengelige teknologiske løsningene i sine bygg. 

Løsningene skal bidra til å øke og framskynde kommersiell bruk av teknologier som fører til reduksjon av klimagassutslipp, effektuttak eller spesifikk energibruk. Teknologien skal være bedre enn kommersielt tilgjengelige teknologi og innovasjonen må innebære en vesentlig forbedring ut over det som er vanlig i bransjen. 

Søknader behandles fortløpende.

Hva får bedriften støtte til?

Vi kan støtte prosjekter som tar i bruk innovativ/umoden teknologi. Prosjektet kan inneholde enkeltløsninger, samspill mellom energiteknologier og -system og være tilknyttet nybygging, omfattende rehabilitering eller områdeutviklingsprosjekter.

Hyllevareløsninger/kommersielt lett tilgjengelig teknologi skal ikke inngå i prosjektet, med mindre de er en vesentlig del av innovasjonen. 

Hvem kan få støtte?

Vi støtter aktører som ønsker å benytte innovative energiløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger og som skal investere i prosjektet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som investeringsstøtte. Støttenivået er knyttet til prosentvis energi- og/eller effektbesparelse i forhold til gjeldende TEK og tildeles sjablongmessig i henhold til tabellen nedenfor.  

Prosentvis bedre enn gjeldende TEK mht energi og/eller effekt

Støtte per m2 [kr/m2]

10

100 kr

25

150

50

250


Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess
Meld deg på nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Epost-adresse*

Velg ditt abonnement

Påmelding nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Leveringsformat

HTML

Tekst

*Du bekrefter påmelding på oppgitt epostadresse.