Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Støtte til energitiltak i kommunale boliger
Bygg og eiendom

Støtte til energitiltak i kommunale boliger

Norske kommuner har mulighet for å få støtte til energitiltak i kommunale utleieboliger. Tiltakene vil på sikt gi mindre energibruk og lavere strømregninger for beboerne i disse boligene.

Fristen har gått ut

Søknadsfristen til dette støtteprogrammet gikk ut den 20. oktober klokka 12:00.

Hvem kan få støtte?

Det er kommunene som søker og gjennomfører tiltak.

Ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv. 

Hva kan man få støtte til?

Prosjekter som er aktuelle er de som skal gjennomføres før 2025. Kommunene skal benytte støtten innen 2025. 

Målet er å redusere årlig behov for kjøpt energi gjennom redusert energibehov og fornybar energiproduksjon. Disse tiltakene kan kommunene fra høsten søke om støtte til:

  • Etterisolering av yttervegger
  • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
  • Utskifting av vinduer
  • Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
  • Varmepumpe væske – vann
  • Varmepumpe luft - vann
  • Solvarmekollektor
  • Solceller
  • Biokjel for fast brensel

Støtten blir beregnet basert på normerte verdier for redusert energikostnad og hva det koster å gjennomføre disse tiltakene sammenlignet med standard i markedet. 

Enova vil rangere søknader basert på støttekroner per kilowattime. Søknader med minst støttekroner per kilowattime vil bli prioritert først. 

Last ned denne filen (Excel) for å utforske hva et bygg kan få i støtte. Dette er en foreløpig kalkulator som kan brukes til å utforske mulige støttebeløp i budsjettprosessen til søkerkommunen. 

Søknadsfrister

Søknadsfrist er 20. oktober 2022 klokka 12:00

Til deg som vil søke "Støtte til energitiltak i kommunale boliger"