Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Mann som smiler mot kameraet inne på et verksted

EPC-modellen gir selvfinansierende oppgradering av kommunal eiendom

Det finnes en smart måte å oppgradere kommunal eiendom på. Så smart at den kommer med garanti, finansierer seg selv, og gir penger til overs. Måten heter EPC, og er nesten for god til å være sann. Men bare nesten.

Enova vet hva din kommune kan spare

Søk for å sjekke aktuell kommune.

Det er mange fordeler ved å gjennomføre EPC-modellen. Klikk på videoen for å lære mer om hvordan du gjennomfører et EPC-prosjekt.

Planen og energimålet er vedtatt av kommunestyret og de fleste kommuner har også kartlagt potensialet for energieffektiviseringstiltak i egne bygg. Dersom dette gjelder for din kommune, betyr det at kommunestyret har godkjent målet. Da kan administrasjonen selv vurdere hvordan målet skal nås.

Hva må til for å nå målet?

Dårlig økonomi og liten kapasitet gjør at vedlikeholds- og energiprosjekter ofte ikke blir prioritert i mange kommuner. Dette selv om det gir store besparelser i de årlige energiutgiftene.

Likevel er det mulig å få til energieffektivseringsprosjekter med gode resultater.

Dette kan dere gjøre

 1. Bruk EPC-modellen
 2. Tradisjonelt prosjekt i egen regi


Gjennomføring med EPC-modellen

 1. Finn en EPC- konsulent som kan hjelpe dere gjennom prosjektet.
 2. EPC- konsulenten hjelper dere med å finne representative bygg som kan brukes til underlag for utlysning på Doffin.
 3. Konsulenten hjelper dere med å lyse ut oppdraget på Doffin.
 4. Entreprenører konkurrerer om oppdraget og dere velger en av disse.
 5. Entreprenøren kartlegger bygg og finner tiltak. Husk at dere kan søke om kartleggingsstøtte fra Enova dersom dere ikke har fått slik støtte tidligere. Klikk på ikonet til høyre for mer informasjon.

Ring Enova Svarer på telefon 08049 hvis dere har spørsmål om prosessen.

Prioritering og gjennomføring

Etter at bygg og tiltak er kartlagt må dere prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Lurer dere på hvor mye dere kan få i støtte? Legg inn utvalgte bygg og tiltak inn i vårt søknadsskjema og få et estimat.

Dere kan enten gjøre denne jobben selv, eller få hjelp fra en rådgiver. Hvis dere bruker EPC-modellen kan EPC-konsulenten eller entreprenøren hjelpe dere med utfyllingen.

Bruk støtteindikasjonen som underlag i innstillingen til kommunestyret. Å vise fram støttemulighetene øker sannsynligheten for tilslutning. Kommunestyret har nå muligheten til å vedta prosjektet med forbehold om Enovastøtte.

Kommunen kan nå sende inn søknad til Enova.

Ring Enova Svarer på tlf. 08049 om det er spørsmål til utfyllingen og søknadsprosessen.

Send e-post til Enova Svarer

Gjennomføring og rapportering

Når søknaden er vedtatt av Enova kan prosjektet settes i gang. Dere mottar et tilskuddsbrev som forteller om dine plikter overfor Enova.

Enova krever at dere rapporterer fremdrift hvert halvår. Her skal dere oppgi hvilke tiltak som er gjennomført, og hvor mye det har kostet. Basert på rapportene får dere utbetalt deler av støtten.

Når prosjektet er ferdig skal dere sende inn en sluttrapport som viser alle tiltak som er gjennomført. Samt viser alle kostnader som er påløpt. Sluttrapporten bygger på fremdriftsrapportene. Den skal godkjennes av kommunens revisor, og det kan være lurt å involvere revisoren tidlig.

Etter prosjektslutt skal dere rapportere årlig energibruk til Enovas energidatabase. All informasjon om bygg og tiltak vil ligge klar når dere starter denne rapporteringen. Det er en liten jobb når dere har gode energioppfølgingssystemer i byggene. Rapportene brukes til å lage Enovas Byggstatistikk, som dere finner til høyre.

Lykke til med prosjektet!

Fordeler med EPC
 • Garanterte energibesparelser
 • Besparelsen betaler ned investeringen
 • Kommunen forholder seg til en enkelt entreprenør
 • Entreprenøren tar risikoen
 • Rask gjennomføring av prosjektet