Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Person som står foran gravemaskin
Bygg og eiendom

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Alle private og offentlige virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og som skal investere i utslippsfrie anleggsmaskiner kan søke om støtte. Krav til søker, søknaden og rapportering er beskrevet i programkriteriene. Ved leasing eller leie er det den som skal gjøre investeringen som kan søke om støtte, altså leasingselskap eller utleieselskap.

Investering i en utslippsfri anleggsmaskin. Hvilke kategorier av anleggsmaskiner som inkluderes i hver runde, listes under «Søknadsfrister». For prosjekter som får støtte, er det et krav at utstyret det investeres i blir registrert i Maskinregisteret før utbetaling.

Det kan kun søkes om støtte til én anleggsmaskin per søknad. Søker kan sende flere separate søknader.

Støtten fra Enova kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 5 millioner kroner per søknad.

Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det skal søkes om det beløpet som kreves for å kunne gjøre investeringen. 

Det er konkurranse om midlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene prioriteres basert på støttebeløpet det søkes om delt på årlig utslippsreduksjon sammenliknet med en konvensjonell anleggsmaskin. Jo lavere støttebeløp det søkes, desto høyere rangeres søknaden i konkurransen.

Se nærmere beskrivelse av krav og søknadsprosess i programkriteriene (PDF).

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres innen hver kategori, for hver runde.

For 2023 gjelder følgende søknadsfrister:

23. mai -  Pressemelding for tildeling i første runde.

19. september kl 12:00

Kvalifiserende kategorier:

Gravemaskiner:

  • batterielektriske minigravere (motoreffekt 16 – 40 kW)
  • store batterielektriske gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)
  • store kabeldrevne gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)

Hjullastere:

  • hjullastere over 2 tonn

24. november kl 12:00

Kvalifiserende kategorier:

Gravemaskiner:

  • batterielektriske minigravere (motoreffekt 16 – 40 kW)
  • store batterielektriske gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)
  • store kabeldrevne gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)

Hjullastere:

  • hjullastere over 2 tonn

Søknadsfrister i 2024:

For 2024 vil vi fortsette å lyse ut konkurranser for gravemaskiner. I tillegg vil vi vurdere å ta inn andre typer anleggsmaskiner rettet mot bygg- og anleggsbransjen. 

Gravemaskiner:

  • store batterielektriske gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)
  • store kabeldrevne gravemaskiner (motoreffekt 40 kW og oppover)

Til deg som søker "Utslippsfrie anleggsmaskiner"

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis frem til innsending av søknad.

SØK NÅ