Energisystem

Enova jobber for et fleksibelt energisystem som ivaretar forsyningssikkerheten. Bransjen og teknologileverandørene sitter på løsningene og vi kan støtte dere som går foran og tar i bruk ny teknologi. Vi har ulike støtteprogram og disse er presentert under. 

Aktuelle støtteprogrammer