Søk
LOGG INN

Industri og anlegg

Norge har naturgitte fortrinn i form av god tilgang på fornybar kraft. Sammen med vår produktive og høykompetente industri, gir dette Norge et unikt utgangspunkt for videreutvikling av energi- og klimavennlig industri. Det kan gi oss mulighet til å påvirke retningen globalt fram mot lavutslippssamfunnet.

Støttetilbud til industrien

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til industrien

Prosjektene Enova har støttet

Se prosjektlisten
Prosjektene vi har støttet siste 12 mnd:
0 tiltak
Dette har vi gitt i støtte:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker