Industri og anlegg

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig. Sjekk ut Enovas støttetilbud til industrien som legger til rette for en omstilling til et lavutslippssamfunn.

Norsk industri kan få støtte fra Enova gjennom flere støtteprogrammer Norsk industri kan få støtte fra Enova gjennom flere støtteprogrammer

Støttetilbud for denne sektoren

STØTTETILBUD FOR MARKEDSOMRÅDET

Aktivitet i alle sektorer siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2