Industri og anlegg

Norsk industri er svært viktig for sysselsettingen og samfunnsøkonomien til Norge. Sektoren har også en avgjørende rolle på veien til, og realiseringen av, fremtidens lavutslippssamfunn.

LES OM HVA VI GJORDE I 2023
Industri og anlegg Industri og anlegg

Støttetilbud for industrien

STØTTETILBUD FOR MARKEDSOMRÅDET

Aktivitet i alle sektorer siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2