Industri og anlegg

Nå som næringslivet skal komme opp i fart igjen, er det kanskje på tide. På tide å fokusere på det som kan være den viktigste søknaden dere skriver i år. Enova benytter anledningen til å forsterke og utvide vårt tilbud gjennom støtteprogrammet Energi og klimasatsinger i industrien. 

Støttetilbud til industrien

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til industrien

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Nyttige lenker