Industri og anlegg

Energiledelse i industri og anlegg

Vi kan gi økonomisk støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri og anleggsvirksomheter. Støtten er rettet mot mindre og mellomstore energibrukere.

OBS: Fra 20. desember 2018 legger Enova ned sitt programtilbud “Energiledelse for transport, industri og anlegg”. Du finner mer informasjon om endringen på denne siden

Analyser gir deg bedre oversikt over mulige energitiltak i virksomheten, noe som gir deg et bedre beslutningsunderlag til å gjøre de riktige investeringene i kommende prosjekter.

Kunnskapen du opparbeider deg ved gjennomgangen, gir deg også et godt utgangspunkt for å vurdere søknader til Enovas øvrige støtteprogrammer på et senere tidspunkt.

Hva får bedriften støtte til?

Kartlegging, studier og analyser, inkludert innføring av måleutstyr og verktøy som er nødvendige for etablering av tiltakslister og en systematisk oppfølging av virksomhetens energibruk.

Prosjekter må være forankret i ledelsen hos søker og ha vilje til å kontraktfeste et energimål på minimum 10 % knyttet til spesifikt energibruk.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader.

Energiledelse Forenklet: Maksimalt støttebeløp er 200 000 kroner. For virksomheter med energibruk mellom 1 og 9,9 GWh per år.

Energiledelse Ambisiøs: Maksimalt støttebeløp er avhengig av virksomhetens energibruk:

  • 10 GWh- 19,9 GWh: 400 000 kroner
  • 20 GWh- 29,9 GWh: 600 000 kroner
  • 30 GWh- 39,9 GWh: 800 000 kroner
  • 40 GWh- 49,9  GWh*: 1 000 000 kroner

* OBS: For maritim sektor og landtransport gjelder annen maksgrense mht. energibruk

Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet er beregnet på industrivirksomheter som bruker 1- 50 GWh/år.

Søknaden skal være knyttet til et geografisk definert produksjonssted/lokasjon/region, og søker skal være beslutningstaker for investeringer. 

Rådgivere kan bistå, men ikke stå som søker.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe