Maskiner brukt til kobberproduksjon

Glencore Nikkelverk investerer i ny innovativ og energieffektiv teknologiplattform

I november 2022 åpnet Glencore Nikkelverk i Kristiansand dørene til en helt ny fabrikk for produksjon av kobber ved hovedanlegget i Kolsdalen utenfor Kristiansand.

Publisert 2/6/2023

Prosjektet er svært interessant, fordi teknologien som nå demonstreres i fullskala i kobber-prosjektet har stor relevans også for all annen elektrolyse av metaller, bl.a. nikkel, sink og produksjon av kobber generelt.

- Seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen, Enova -

Wayne Ashworth, Head of nickel assets, Glencore I november 2022 åpnet Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Ved snorklippingen var Wayne Ashworth, Head of nickel assets i Glencore, til stede.
Glimt fra fabrikken

en maskin med rør og ventiler

Et nærbilde av en maskin

et nærbilde av et transportbånd

En gruppe mennesker iført oransje hjelmer

Fakta om fabrikken i Kristiansand

Nikkelverket i Kristiansand er et av verdens største raffinerier for nikkel og kobber basert på elektrolyse av vandige elektrolytter. Årsproduksjonen ligger rundt 92 000 tonn nikkel. I tillegg produseres 39 000 tonn kobber, 5 200 tonn kobolt og svovelsyre, og edelmetaller som biprodukter fra hovedprosessen.