Ny teknologi i industri og anlegg

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Vi er avhengig av at flere nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene kommer ut på markedet.

Innovasjon av ny energi- og klimateknologi må skje både raskere og i større monn enn i dag. 

Teknologiløftet er mulig, men vi har sett at det er behov for en variert verktøykasse for å dyrke fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. 

Veien for en ny teknologi er lang og kronglete, og Enova kan hjelpe prosjektene videre flere steder på veien:

• Vi går tidlig inn i innovasjonsløpet, og kan støtte pilotanlegg i industrien

• Vi kan gi betingede lån til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

• Vi kan støtte inntil 50 prosent av merkostnadene ved å ta i bruk innovativ energi- og klimateknologi i fullskala

Aktuelle støtteprogram