Sitemap
Søk
LOGG INN
En person som justererer et system med en skrutrekker
Innovasjon og teknologi

Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Enova har mulighet for å gi betingede lån til avlastning av teknisk risiko i demonstrasjonsprosjekter for energi- og klimateknologi. Er alle vesentlige risikofaktorer avklart, men teknologien må demonstreres under reelle driftsbetingelser for å bekrefte forventet ytelse, så kan enkelte typer prosjekter få slikt lån.

Ikke for deg? Se alle tilbud

Til deg som vil søke

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver