Innovasjon og teknologi

Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Støtte til pilotering kan gis til energi- og klimateknologiprosjekter hvor en sluttbruker har behov for å teste ut teknologien i pilotskala før den er moden for å tas i kommersiell bruk.

For at teknologien skal kunne få støtte må det være en teknologi som på sikt vil gi reduserte klimagassutslipp, bedret energieffektivitet eller redusert effektuttak, og teknologien må være vesentlig bedre for miljøet enn eksisterende løsninger.

Dette er prosjekter vi kan gi støtte til:

· teknologi knyttet til industriens produksjonsprosesser

· utslippsfrie transporttjenester på land eller til sjøs, samt nyttekjøretøy eller annet mobilt utstyr for utslippsfri bygg- og anleggsdrift

· innovative løsninger for endret transportform og reduksjon av transportomfang

· innovative løsninger som kan bidra til økt fleksibilitet i energisystemet og styrket forsyningssikkerhet, herunder tiltak innen overføring, lagring og regulering. 

OBS: Støtte til pilotering av fornybar kraftproduksjon henvises til Innovasjon Norge – Miljøteknologiordningen

Ikke for deg? Se alle tilbud

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver