Innovasjon og teknologi

Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Reduser den teknologiske risikoen før dere tar den økonomiske risikoen. I pilotering handler det om å teste ut teknologi under reelle driftsforhold – før teknologien skal tas i bruk i kommersiell drift.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver

Ikke for deg? Se alle tilbud

Til deg som vil søke støtte til Utslippsfri bygge- og anleggsplass

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess