Klimavennlig teknologi

Enova har ulike støtteprogrammer for bedrifter som ønsker å investere i og ta i bruk ny innovativ teknologi. 

Bildet har teksten: Pilotering, demonstrasjon, fullskala Bildet har teksten: Pilotering, demonstrasjon, fullskala

Enovas teknologiprogrammer

Et bilde som viser en del av prosessen for innpakning

Pilotering

av ny energi- og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Umoden teknologi (TRL 5-7)
Type støtte/virksomhet
FoU-støtte

Beskrivelse

  • Ny utslippsfri og ressurseffektiv industriell prosessteknologi, inkludert prosesser for erstatning av fossile innsatsfaktorer. Vi ser etter teknologien bak produkter med vesentlig lavere klimapåvirkning over livsløpet. Vi ser også etter teknologi som gir økt utnyttelse av restråstoff eller avfallstrømmer.
  • Nullutslippsløsninger for transport, inkludert innovative logistikkløsninger
  • Økt forsyningssikkerhet gjennom utnyttelse eller tilførsel av fleksibilitet i energisystemet

Se eksempler på piloteringsprosjekter Gå til programside
3 smilende mennesker iført refleksjakker, hjelm og hørselsvern

Fullskala

innovativ energi og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Markedsintroduksjon (TRL 8)
Type støtte/virksomhet
Investeringsstøtte

Beskrivelse

• Moden teknologi
• Hovedformålet er å ta teknologien i bruk
• Det finnes som regel en reell alternativinvestering
• Lønnsomhet er barrieren

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet. Programmet er åpent for alle sektorer. Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert. 

Se eksempler på fullskalaprosjekter Gå til programside

Enovas aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2

Nyttige lenker