Støtte til kjøp av elektrisk varebil

Vurderer ditt firma å kjøpe elvarebil? I august åpner Enova en rask og enkel støtteordning hvor du får klimarabatt på kjøpet ditt. Men husk at du må søke om støtte før du bestiller bilen!

Detaljene i støttetilbudet er ennå ikke klare, men følgende kan vi allerede si:

  • Du må søke Enova om støtte før du bestiller bilen
  • Det blir så enkelt å søke at du i prinsippet kan søke om og få innvilget støtten mens du er hos bilforhandleren
  • Firma som er registrert i norsk foretaksregister kan søke
  • Den som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret er den som må søke
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen
  • Du vet hva du kan få i støtte før du søker fordi det blir standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse. Vi vil trappe ned støttesatsene over tid

Støttetilbudet for innkjøp av elvarebiler er en del av Nullutslippsfondet, et fond fra Enova for effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Fondet åpner i løpet av august 2019.