For bilforhandlere

Informasjon til bilforhandlere om Enovas støttetilbud til innkjøp av elektriske varebiler. Her ser du hvordan du kan søke på vegne av dine kunder, og du kan finne grafiske elementer til annonsemateriell.

Slik søker du på vegne av kunden

Bedriftskunder som ønsker å kjøpe hel-elektrisk varebil hos dere kan få støtte fra Enova ut fra faste støttesatser basert på bilens motorytelse.

OBS: Enova kan ikke betale ut støtte for kjøretøy som er bestilt før det ble søkt om støtte. Det er derfor ytterst viktig at det foreligger tilsagn om støtte før kjøpskontrakten signeres.

Det går raskt å søke, søknadsbehandlingen er automatisk og man får svar tilnærmet umiddelbart. Kunder som ikke allerede har søkt Enova når de kommer til forhandler kan søke selv via mobiltelefonen. Forhandleren kan også søke Enova på vegne av kunden. Kunden må ha med seg organisasjonsnummeret sitt og kontonummeret støtten skal utbetales til – resten kan dere fikse. Registrer deg selv som bruker av Enovas søknadssystem i forkant, så er du klar til å søke når kunden kommer.

Slik søker du på vegne av kunden:

1. Trykk på Søk-knappen på denne siden, logg deg inn i søknadssenteret og opprett ny søknad.

2. Registrer nytt foretak

Registrer-nytt-foretak.png

3. Fyll inn kundens organisasjonsnummer for å søke opp virksomheten i Brønnøysundregistrene

Registrere-nytt-foretak.png

Registrer foretaket, godta bedriftens kontaktinformasjon og gå videre.

4. Bekreft virksomhetens størrelse

For at støtten skal være i tråd med statsstøtteregelverket, må det bekreftes hvorvidt støttemottakeren er en stor, mellomstor eller liten virksomhet. 

Velger du noe annet enn "Stor", vil du få noen enkle kontrollspørsmål som leder deg videre og sikrer at svaret blir riktig.

5. Fyll inn kundens kontaktinformasjon

Fyll inn navn og kontaktinformasjon på personen i firmaet som skal stå som formelt ansvarlig for søknaden, og hvem som skal være Enovas kontaktperson. Der hvor dette er samme person, huker du bare av for det.

Roller-og-tilganger.png

6. Bekreft at det ikke mottas støtte fra andre

Enova kan ikke støtte bilkjøpet hvis det også mottas støtte fra andre. Kunden må derfor bekrefte at det ikke er søkt eller vil bli søkt støtte fra andre enn Enova til innkjøpet.

stotte-fra-andre.png

7. Velg antall biler, fyll inn kontonummer og send inn

Velger hvilke biler det søkes om støtte til, fyll inn kontonummer, bekreft og send inn søknaden.

NB: Kontonummer må være registrert på støttemottakers organisasjonsnummer.

Svaret vil normalt komme innen få minutter.

Vis kundene dine at bilene gir klimarabatt fra Enova!

Kvalifiserer for klimarabatt

15 000,- i klimarabatt

25 000,- i klimarabatt

50 000,- i klimarabatt

Last ned grafisk materiell

Nedenfor kan du laste ned kampanjeelementer i flere ulike formater. Materiellet er utarbeidet for forhandlere til bruk i annonsemateriell for elvarebiler som kvalifiserer for støtte.

Det er en forutsetning at bilmodellene markeres med riktig støttesats. Ring Enova Svarer på 08049 hvis du er usikker på hvilke bilmodeller som har hvilken støttesats.