Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av en mann som står ved siden av en elektrisk lastebil
Landtransport

Tunge elektriske kjøretøy

Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss.

Informasjon om tidsfrist for registering av kjøretøy

I kriteriene for støtte er det satt en frist for å anskaffe og registrere kjøretøyet. Enova har mottatt informasjon om forsinkelse i levering på kjøretøy og påbygg. Det har tidligere vært anledning til 6 måneders utsettelse, men pga. ytterligere leveringsproblemer så gis det mulighet for ytterligere 6 måneders utsettelse. Enova kan med dette gi inntil 12 måneders utsettelse fra søknadsdato. Utsettelse av fristen må søkes om og godkjennes av Enova før ny frist kan anses som gjeldende. 

Søknad om utsettelse sendes inn i Enova søknads- og rapporteringssenter. Tidspunkt for bestilling av kjøretøyet må dokumenteres i søknaden. 

Søknader innsendt etter 13. april 2023 har krav om når kjøretøyet må være satt i bestilling. Det gis ikke utsettelse av opprinnelig frist for søknader sendt etter 13. april dersom dette kravet ikke er oppfylt.

Vi kan støtte investering i nye elektriske kjøretøy over 4,25 tonn. 

Vi kan ikke støtte busser som skal benyttes i kollektivanbud.

Alle virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og skal investere i kjøretøy kan søke om støtte. Er det snakk om leasing eller utleie? Da er det den som skal investere i kjøretøyet, altså utleieselskapet eller leasingselskapet, som kan søke om støtte. 

Størrelsen på støtten beregnes individuelt for hvert kjøretøy ut fra opplysninger i søknaden.

Enova kan dekke en viss prosentdel av differansen i pris mellom elektrisk kjøretøy og sammenlignbart nytt dieselkjøretøy. Oppad begrenset til 40 prosent av merkostnadene.

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumenter på web
 • Søk før dere har satt kjøretøyet i bestilling eller på annet vis forpliktet kjøretøyet i kontrakter eller pågående anbudsprosess. 
Søk om støtte Søk om støtte
 • Dere trenger informasjon om de kjøretøyene dere søker støtte til:
  • Hvilke kjøretøy dere skal søke støtte til, merke og modell. 
  • Tilbud fra forhandler på kjøretøyet dere søker støtte til og et dieselkjøretøy til sammenligning som har tilsvarende utstyrspakke og påbygg.
  • Årlig kjørelengde per kjøretøy i km

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Saksbehandlingstiden er 1–2 uker etter at søknaden er mottatt. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang.
 • Hvis det er feil eller mangler i søknaden, så vil den bli returnert til deg. Slik at du får korrigert for feil eller mangler. Du må så sende inn søknaden på nytt.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Dersom søknaden blir avslått, vil dere motta begrunnelse for avslaget. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget, vil den som er oppført som formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova.
 • Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten

Motta utbetaling Motta utbetaling
 • Støtten kan utbetales når kjøretøyene er registrert i kjøretøysregisteret. For å rapportere og be om utbetaling må organisasjonsnummeret som registreres på kjøretøyet i kjøretøysregisteret være det samme som organisasjonsnummeret registrert i søknaden til Enova. 
 • Støtten utbetales innen 30 dager etter rapportering og innsending av faktura for kjøretøyet(ene). Faktura sendes inn via Søknads- og rapporteringssenteret.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

START SØKNADSPROSESS

Publisert 16.02.2021