Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Underveislading for tunge kjøretøy
Landtransport

Underveislading for tunge kjøretøy

Enova tilbyr støtte til utbygging av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tyngre kjøretøy.

Støtteprogrammet gjelder for etablering av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. Ladestasjonen skal utformes med tilstrekkelig areal for bruk av tunge veigående kjøretøy over 3,5 tonn. Ladestasjonen må etableres på en lokasjon i tråd med søknadsdokumentet «Oversikt over kvalifiserende lokasjoner» (PDF).

Ladestasjonene skal tilfredsstille støtteprogrammets kvalifikasjonskrav, både for søkere og for prosjekt, beskrevet i programkriteriene.

Aktører som ønsker å etablere og eie en offentlig tilgjengelig ladestasjon for tunge kjøretøy i Norge. Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter kostnadseffektivitet i henhold til rangeringskriteriene. Det bør derfor søkes om det minste beløpet som skal til for å gjennomføre prosjektet. Støtten kan utgjør inntil 80 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 10 millioner kroner.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres for hver søknadsfrist. Programmet er tidsavgrenset. 

Neste søknadsfrist vil kunngjøres i løpet av sommeren.