Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Underveislading for tunge kjøretøy
Landtransport

Underveislading for tunge kjøretøy

Enova tilbyr nå et støtteprogram rettet mot utbygging av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tyngre kjøretøy.

Kart over ladepunkter kart over ladepunkter med støtte fra Enova

Støtteprogrammet gjelder for etablering av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. For å delta i konkurransen om støtte må prosjektet gjelde etablering av ladestasjon med minimum 4 ladepunkt med 350 kW eller mer per punkt. Ladestasjonen skal totalt kunne levere minst 1500 kW. Ladestasjonen skal utformes med tilstrekkelig areal for bruk av tunge veigående kjøretøy over 3,5 tonn. Ladestasjonen må etableres på en lokasjon i tråd med søknadsdokumentet «Oversikt over kvalifiserende lokasjoner» (PDF).

Ladestasjonene skal tilfredsstille støtteprogrammets kvalifikasjonskrav, både for søkere og for prosjekt, beskrevet i programkriteriene.

Aktører som ønsker å etablere og eie en offentlig tilgjengelig ladestasjon for tunge kjøretøy i Norge. Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter kostnadseffektivitet i henhold til rangeringskriteriene. Det bør derfor søkes om det minste beløpet som skal til for å gjennomføre prosjektet. Støtten kan utgjør inntil 80 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 10 millioner kroner.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres for hver søknadsfrist. 

Det planlegges for inntil 4 årlige søknadsfrister. Den kommende er:

  • 15. april 2024 – klokka 12:00

Støttetilbudet ble lansert 28. juni 2023 og er planlagt å vare i inntil to år, avhengig av markedsutviklingen.

Til deg som vil søke støtte

Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom dokumentene nedenfor før du begynner søknadsprosessen.

START SØKNADSPROSESS