Maritim transport

Forprosjekt for etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading

Ser dere på muligheten for å etablere landstrømanlegg, men trenger et bedre beslutningsgrunnlag før spaden kan settes i jorda? Enova tilbyr støtte til forprosjekt.

Forprosjektstøtten skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og eventuelle andre relevante aktører. I tillegg gir det mulighet for å leie inn relevant kompetanse, slik at det utvikles gode beslutningsgrunnlag for å etablere kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm.

Vi legger opp til tre utlysninger i året. Frist for forrige utlysning var 15. september. Ny utlysning kommer.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søkeren må være et norsk foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Anlegg ved havner og kaier som kun har fartøy i opplag eller i dokk eller ved kai i forbindelse med reparasjoner støttes ikke.

Hva kan vi få støtte til?

Gjennom dette tilbudet støtter vi forprosjekt som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en beslutning om investering i landstrømanlegg. Programkriteriene stiller krav til hvilke arbeidspakker forprosjektet som et minimum må gjennomføre. Sluttrapporten fra forprosjektet vil gi nødvendig dokumentasjon for å søke Enova om støtte til etablering av selve infrastrukturen etterpå.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Enova dekker inntil 50 % av godkjente kostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

Hva bestemmer hvilke søknader som får støtte?

Forprosjekter som kvalifiserer til støtte rangeres ut fra hvor godt de møter følgende kriterier:

  • Verdiskapingspotensial (vektlagt 50 %), herunder trafikkgrunnlag og etterspørsel
  • Kostnadseffektivitet (vektlagt 30 %), herunder ressursbruk samt totale kostnader, målt opp mot prosjektets omfang
  • Innovasjonsgrad (vektlagt 20 %), herunder forretningsmodell og alternative bruksområder for infrastrukturen
Hvorfor støtter Enova landstrøm?

Formålet med Enovas totale satsing på landstrøm er at det etableres et levedyktig marked for landstrøm hvor det bygges offentlig tilgjengelig infrastruktur med god bruksutnyttelse. Sammen med at flere fartøy bygges og ombygges med batteri og system om bord for å ta imot strøm fra land, vil dette gi reduserte klimagassutslipp fra sjøtransporten både ved havneopphold og seiling.

For å stimulere til koordinering mellom aktørene i denne verdikjeden og best mulig landstrømprosjekter tilbyr vi i tillegg støtte til forprosjekt og tilrettelegging av fartøy.