Maritim transport

Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy

Stadig flere havner tilbyr infrastruktur som gjør at skip kan slå av motorene i havn. Er dine fartøy tilrettelagt for å ta imot landstrøm? I en begrenset periode gir Enova støtte til installasjon av landstrømsystem om bord.

Bruk av landstrøm gir redusert støy, utslippskutt i havn, økt komfort og reduserte vedlikeholds- og drivstoffkostnader. I en begrenset periode (ut 2021, med forbehold om endringer) er det nå mulig å få Enova-støtte for å klargjøre fartøyene slik at de kan benytte landstrøm.

Støttesatser

Støttesatsene er oppgitt i kroner, og avhenger av landstrømsystemets strømstyrke.

Systemets strømstyrke

125–
350 A
 

350–700 A 

700–1050 A 

1050–1400 A 

1400–1750 A 

Kjøp og installasjon av landstrømsystem 

200 000 kr 

 

270 000 kr

340 000 kr

410 000 kr

480 000 kr

Integrasjon mot PMS (Tilvalg) 

60 000 kr

 

60 000 kr

60 000 kr

60 000 kr

60 000 kr

Koblingspunkt begge sider av fartøy (Tilvalg) 

100 000 kr

 

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Frekvensomformer (Tilvalg) 

225 000 kr

350 000 kr 

480 000 kr

604 800 kr

730 000 kr

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg mot eiere av fartøy som innfrir minst én av følgende:

  • registrert i NOR eller NIS
  • har minimum 1/3 operasjon i norske farvann
  • minst 1/3 av anløpene er i norske havner
Hva kan vi få støtte til?

Enova gir støtte til kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 ampere og spenning på 400 volt.

I tilfeller hvor installasjonen inkluderer frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet kan det søkes om støtte også til dette.

Ønsker dere støtte til batteriinstallasjon, se støttetilbudet Elektrifisering av sjøtransport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttetilbudet har faste satser som avhenger av systemets strømstyrke (se egen tabell). Støtten blir imidlertid begrenset oppad til 40 prosent av dokumenterte kostnader ved sluttrapportering.

Hvorfor støtter Enova dette?

Formålet med satsingen er å kutte klimagassutslipp og øke etterspørselen etter landstrøm. Dette skal bidra til at bruk av landstrøm blir mer vanlig, og at det på sikt blir en foretrukket løsning uten støtte.