Maritim transport

Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy

Stadig flere havner tilbyr infrastruktur som gjør at skip kan slå av motorene i havn. Er dine fartøy tilrettelagt for å ta imot landstrøm? I en begrenset periode gir Enova støtte til installasjon av landstrømsystem om bord.

Bruk av landstrøm gir redusert støy, utslippskutt i havn, økt komfort og reduserte vedlikeholds- og drivstoffkostnader. I en begrenset periode (ut 2021, med forbehold om endringer) er det nå mulig å få Enova-støtte for å klargjøre fartøyene slik at de kan benytte landstrøm.

Se hva dere får i støtte til landstrømsystem i henhold til lavspentstandarden

Vurderer dere å installere landstrømsystem i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg mot eiere av fartøy som innfrir minst én av følgende:

  • registrert i NOR eller NIS
  • har minimum 1/3 operasjon i norske farvann
  • minst 1/3 av anløpene er i norske havner
Hva kan vi få støtte til?

Enova gir støtte til kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 ampere og spenning på 400 volt.

I tilfeller hvor installasjonen inkluderer frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet kan det søkes om støtte også til dette.

Ønsker dere støtte til batteriinstallasjon, se støttetilbudet Elektrifisering av sjøtransport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttetilbudet har faste satser som avhenger av systemets strømstyrke (se egen tabell). Støtten blir imidlertid begrenset oppad til 40 prosent av dokumenterte kostnader ved sluttrapportering.

Hvorfor støtter Enova dette?

Formålet med satsingen er å kutte klimagassutslipp og øke etterspørselen etter landstrøm. Dette skal bidra til at bruk av landstrøm blir mer vanlig, og at det på sikt blir en foretrukket løsning uten støtte.