Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Vurderer din havn å investere i landstrømanlegg? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 21. september 2018 kl. 15.00.

Offentliggjøring av tilsagn fra femte utlysningsrunde

Vi mottok 13 søknader i forrige konkurranse som hadde søknadsfrist 16. mars 2018. 11 prosjekter fikk støtte. Du kan lese mer om de som fikk støtte her.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  
Les utlysningsteksten nedenfor for å se om du kan få støtte. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Frister og tidsplan
Søknadsfristen er 21. september 2018 kl. 15.00. Enova planlegger å gi tilsagn i løpet av desember 2018. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges.  Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort.  

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no

Enova planlegger også en ny utlysningsrunde i januar 2019, med søknadsfrist i mars 2019.

Informasjonsmøte
I forbindelse med utlysningen arrangerer vi et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad. Møtet holdes på Radisson Blu Oslo Airport 21. august 2018. Påmeldingsfristen til møtet er utløpt.

​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen.

Søknadsdokumenter

Søk her