Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Bruk av landstrøm bidrar å reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Enova har i syv runder tilbudt støtte til investeringer i landstrømanlegg. Siste utlysing hadde søknadsfrist 5. april 2019, og Enova fikk inn 24 søknader innen fristen.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  
Les utlysningsteksten for å se om du kan få støtte. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Søknadsfristen var fredag 5. april kl 15:00. Enova planlegger å gi tilsagn innen juni 2019. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges. 

Varsle om ny informasjon om utlysningen

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, er offentliggjort her

Evaluering av støtteordningen

Dette er den sjuende utlysningsrunden, men det kan bli den siste runden i nåværende form. Enova vil bruke interne og eksterne evalueringer til å vurdere hvordan vi best kan bidra fremover i retning av utslippsfri sjøfart. Dokumenter tilknyttet utlysingen

Klikk her