Støtte til teknologi/løsninger som vurderes finansiert med leasing