Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Generell veiledning om rapportering

Under finner du en samling generelle spørsmål prosjekteiere stiller i forbindelse med rapportering.

Generelle spørsmål om rapportering og endringer

Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Formelt ansvarlig eller kontaktperson hos søker kan gi andre tilgang til prosjektet.

Hvordan gir jeg andre tilgang til å rapportere?

Dette gjør du ved "legg til/endre bruker" i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvordan kan vi søke om utsettelse av prosjektet?

Du kan søke utvidet prosjektperiode i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvorfor får jeg ikke lagt inn nytt kontonummer?

Ved rapportering gjøres det en automatisk sjekk opp mot KAR (bankenes konto- og adresseringsregister). Her blir det gjort en kontroll av at kontonummeret tilhører søkers organisasjonsnummer.  Dersom kontonummer og organisasjonsnummer ikke samsvarer, får dere ikke lov til å gå videre med rapporteringen.

Bedriften er fusjonert eller har fått ny eier, hva gjør jeg?

Det må da søkes om "endring av tilskuddsmottaker". Dette kan gjøres i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Prosjektet kommer ikke til å bli gjennomført, hva gjør jeg?

Da kan du sende en epost om dette til post@enova.no. Vi vil da kansellere tilsagnet hos oss.

Hva er fristen for å sende rapport?

Du finner informasjon om frister i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Enova sender også påminnelse per e-post i forkant av fristene.

Må vi levere revisorrapport?

Enova krever revisorrapport for støttebeløp over 1 million kroner, så lenge ikke annet er presisert for det enkelte støtteprogram. 

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Jeg får ikke sendt inn rapporten. Hva kan problemet være?

Sjekk om alle påkrevde felt er fylt ut og ev. forsøk en annen nettleser. Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med oss.

Hvilket kontonummer får jeg utbetalt støtten til?

Du finner kontoopplysninger for saken i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Hvilken dokumentasjon trengs for sluttrapport?

Dette er beskrevet i programkriteriene samt Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Se generelle regler for tilskudd for ytterligere informasjon

Hva gjør jeg hvis faktura ikke er spesifisert?

Med fakturaen kan du i tillegg laste opp tilbudet du fikk fra leverandør hvis leveransen og kostnaden er beskrevet der.

Når får jeg utbetalt støtten?

Utbetaling skjer normalt innen 4 uker fra Enova har mottatt sluttrapport inkludert alle dokumenter.

Enova Svarer