Generell veiledning om rapportering

Under finner du en samling generelle spørsmål prosjekteiere stiller i forbindelse med rapportering.

Prosjektrapportering

Når skal jeg rapportere?

Det avhenger av støtteprogrammet om prosjektene skal levere framdriftsrapporter eller kun sluttrapport. Sjekk kriteriene for støtteprogrammet som gjelder for prosjektet ditt.

Du finner informasjon om neste rapporteringsfrist og type rapport du skal levere (framdriftsrapport/sluttrapport) i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Logg inn og sjekk fristene. Frist for sluttrapport finner du også i tilskuddsbrevet.

Ved å signere tilskuddsbrevet, har du forpliktet deg til å rapportere innen avtalte frister. Dersom du ønsker ny frist for sluttrapportering, må du sende en skriftlig søknad om det til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova. Endringene er gyldige først når Enova har godkjent dem skriftlig.

Hvilke dokumenter skal jeg levere når jeg rapporterer?

Logg deg på Enovas søknads- og rapporteringssenter og klikk deg gjennom rapporteringsskjemaet for å gjøre deg kjent med hva Enova krever ved rapportering. Du finner også informasjon om rapportering i tilskuddsbrevet og dets vedlegg.

Noen av våre støtteprogrammer har også veiledere og maler for rapportering. Disse finner du på programmets nettside under Rapportering.   

Sørg for at du legger ved all relevant dokumentasjon. Vi avviser rapporter hvor rapporteringen er ufullstendig eller det mangler dokumentasjon. Når vi avviser rapporten, tar vi kontakt med deg slik at du kan korrigere og sende inn på nytt. 

Hvordan foregår rapportering etter avsluttet prosjekt?

Vi ønsker å følge de prosjektene vi har støttet også etter at de er gjennomført, for å måle og verifisere resultatene fra prosjektene. I den forbindelse kan vi be om ytterligere rapportering i en periode etter at prosjektet er ferdigstilt, jf. Generelle regler for tilskudd fra Energifondet pkt 5.5. Enova sender informasjon om rapportering når det blir aktuelt. 

Endringer i prosjektet

Prosjektet vårt er forsinket, hva gjør jeg?

Avklar endringer i prosjektets tidsplan og rapporteringsdatoer med Enova i forkant, så tidlig som mulig.

Dersom prosjektet tar lengre tid enn avtalt, må du søke Enova om å få utvidet prosjektperioden. Det gjør du elektronisk gjennom Enovas søknads- og rapporteringssenter

Endringene er gyldige først når Enova har godkjent dem skriftlig

Hvordan melder jeg inn endringer i prosjektet (ny adresse, ny prosjektansvarlig, ny finansieringsplan, o.l.)?

Alle endringer skal meldes inn til Enova skriftlig. Send informasjon om endringen til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova.

Utbetaling

Hvilket kontonummer kommer Enova til å utbetale tilskuddet til?

Enova betaler ut tilskudd til kontonummer som er lagt inn ved første gangs rapportering. Enova kan kun utbetale støtte til norsk konto registrert på tilskuddsmottakers virksomhet. Dette gjør du på prosjektets side i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hvordan endrer jeg kontonummer for utbetaling av tilskudd?

Kontonummer endres ved rapportering.  Enova kan kun utbetale støtte til norsk konto registrert på tilskuddsmottakers virksomhet. Dette gjør du på prosjektets side i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Når får jeg utbetalt tilskuddet?

Ulike programmer har ulike saksbehandlingstider. Ta kontakt med din saksbehandler hos Enova for nærmere informasjon. 

Kontaktinformasjon

Hvem er min saksbehandler hos Enova?

På prosjektsidene på Enovas søknads- og rapporteringssenter finner du oppdatert kontaktinformasjon om din saksbehandler.

Hvordan kan jeg få hjelp til spørsmål underveis i prosjektet og til rapportering?

Den viktigste informasjonen om tilskuddsvilkår og rapportering finner du i tilskuddsbrevet ditt. Bruk tid på å lese tilskuddsbrevet og vedleggene nøye.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med Enova Svarer eller din saksbehandler hos Enova. 

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler - bokmål og nynorsk
Enova Svarer