Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Sjøtransport

For å nå lavutslippssamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også fra norsk sjøfart. Store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova.

3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til 3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til
Hva er fordelene med landstrøm?

Hva er fordelene med landstrøm?

Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked. Dette gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy.

Aktivitet i alle sektorer siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker