Sitemap
Søk
LOGG INN

Sjøtransport

For å nå lavutslippssamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også fra norsk sjøfart. Store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova.

Hva er fordelene med landstrøm?

Hva er fordelene med landstrøm?

Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy.

Aktivitet i alle sektorer siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker