Sjøtransport

Transport står for omtrent 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og spiller en viktig rolle når målet er et samfunn med minimalt utslipp. Om vi skal nå dette målet er vi avhengige av utvikling av klimavennlige transportmidler til lands, til vanns og luften – og vi er i full gang.

Les om hva vi gjorde i 2023
Sjøtransport Sjøtransport

Støttetilbud for sjøtransport

STØTTETILBUD FOR MARKEDSOMRÅDET

Hva er fordelene med landstrøm?

Hva er fordelene med landstrøm?

Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked. Dette gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy.

Aktivitet i alle sektorer siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2