Sitemap
Søk
LOGG INN
Elektrifisering av ferge- og båtsamband
Sjøtransport

Elektrifisering av ferge- og båtsamband

Vi tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner til ladeinfrastruktur for offentlige transporttjenester.

Hva kan kommunen/fylkeskommunen få støtte til?

Investeringsstøtten dekker en andel av kostnadene til infrastrukturen som kommunen eller fylkeskommunen vil investere i. Med ladeinfrastruktur mener vi komponenter som er nødvendige for å ta i bruk batteri- eller hybridløsninger til landtransport eller sjøtransport. Støtten kan gå til relevante nettoppgraderinger, batteribuffere på land, ladeløsninger, automatiske fortøyningssystemer og andre nødvendige oppgraderinger av havneanlegg.

Hvem kan få støtte?

Kommuner og fylkeskommuner som skal kjøpe transporttjenester som krever etablering av infrastruktur til lading.

Hvor mye kan kommunen/fylkeskommunen få i støtte?

Enova kan dekke opptil 40 prosent av investeringskostnaden. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv beslutning. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt i tråd med programkriteriene.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess