Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Nærbilde av et skip og et landstrømanlegg, men en havnearbeider i bakgrunnen
Sjøtransport

Landstrømsystem i eksisterende fartøy

Er dine fartøy tilrettelagt for å ta imot landstrøm? I en begrenset periode gir Enova støtte til installasjon av landstrømsystem om bord.

Ofte stilte spørsmål

Fartøyet det søkes støtte til må være registrert i NIS eller NOR. Det selskapet som balansefører investeringen, og som får miljøgevinsten av tiltaket, må stå som søker. 

OBS: Fartøytypen PSV (Offshore forsyningsfartøy) støttes ikke lengre over dette programmet.

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en næringsaktør registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Se øvrige krav i programkriteriene.

Enova gir støtte til kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 ampere og spenning på 400 volt.

Det kan også søkes om støtte hvor installasjonen krever inkluderinger. Som f.eks. frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet.

Ønsker dere støtte til batteriinstallasjon, se støttetilbudet Elektrifisering av sjøtransport.

Støttetilbudet har faste satser som avhenger av systemets strømstyrke (se egen tabell). Støtten blir imidlertid begrenset oppad til 40 prosent av dokumenterte kostnader ved sluttrapportering.

Formålet med satsingen er å kutte klimagassutslipp og øke etterspørselen etter landstrøm. Dette skal bidra til at bruk av landstrøm blir mer vanlig. Og at det på sikt blir en foretrukket løsning uten støtte.

Se hva dere får i støtte til landstrømsystem i henhold til lavspentstandarden

Vurderer dere å installere landstrømsystem i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.