Transport

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Nå tilbyr vi også støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy.

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. 

I lønnsomhetskalkulatoren under kan du sjekke om du kan få investeringsstøtte fra Enova ved innkjøp av nullutslippskjøretøy. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi støtte til innkjøp av for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. Vi støtter også energieffektivisering av eksisterende transportmidler og logistikksystemer.

Prosjektet må benytte den kommersielt beste tilgjengelige teknologien. 

Investeringen skal gi redusert eller konvertert energibruk på minimum 10 prosent av energibruken og minimum 100 000 kWh/år (tilsvarer ca. 10 000 liter diesel) sammenlignet med alternativ løsning.

Les programkriteriene


Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister kan søke om støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten.

For støtte til nullutslippskjøretøy: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. 

For støtte til øvrige prosjekter innenfor støtteprogrammet: Store virksomheter kan få dekket inntil 30 prosent av merkostnadene, mens tilsvarende øvre grense er 40 prosent for mellomstore og 50 prosent for små virksomheter.  

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under, eller ring våre rådgivere på 95 29 80 00.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess