Transport

Energi- og klimatiltak i landtransport

Vi kan gi deg økonomisk støtte til å gjennomføre energitiltak som kutter energibruken med minst 10 prosent.

Enova gir økonomisk støtte til å gjennomføre energitiltak som øker lønnsomheten til bedrifter innen landtransport. Støtteprogrammet er rettet mot aktører som vil effektivisere egen transportpark.

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler. Les pressemeldingen her.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan ikke gi støtte til selve anskaffelsen av nye fremkomstmidler, men til innkjøp av fysisk implementerbart utstyr (energiteknologi) som anses blant de beste på markedet. Investeringen skal gi en direkte reduksjon i energibruken i transportbedriften og resultere i minst 10 prosent reduksjon i energibruk, eller reduksjon på 100.000 kWh/år i energiresultat. Relevante prosjekter her kan altså være knyttet til energieffektivisering av logistikksystemer og/eller eksisterende transportmidler. For større bedrifter kan det være nok å modifisere eksisterende transportmidler, for eksempel gjennom regenerering av strøm eller effektivisere oppvarming/kjøling av banegående transportmidler og busser. 

Hvem kan få støtte?

Norske private og offentlige aktører innen landtransport kvalifiserer til å søke om støtte. Prosjektene må energieffektivisere transportmidler og/eller infrastrukturer. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt. Støtteprogrammets maksbeløp forholder seg til statsstøtteregelverket.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under, eller ring våre rådgivere på 95 29 80 00.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess