Transport

Energiledelse i transport

Vi kan gi inntil 1 million i støtte for å kartlegge kostnadsreduserende energitiltak i bedrifter innen land- og sjøtransport.

Energiledelse handler om å konkretisere de tingene som din bedrift kan gjøre for å optimalisere energibruk og redusere driftskostnader og utslipp. Kunnskapen du opparbeider deg ved utredningen gir deg et godt utgangspunkt for å vurdere Enovas øvrige støtteprogrammer til energitiltak. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Kartlegging, studier og analyser, inkludert innføring av måleutstyr og verktøy som er nødvendige for utredningen. Bedriften får deretter en komplett utredning som omfatter prioriterte lister over anbefalte tiltak, og ikke minst hvordan systematisk oppfølging av energibruken i din bedrift bør skje etter spesifikke implementeringer.

For landtransport og skip kan det tillates å søke for flåte med eier som søker, forutsatt at det legges til rette for å rapportere på hver enkelt fartøy/kjøretøy som er inkludert i prosjektet. Maksimal støtte avgrenses til henholdsvis 200 000 kr eller 1 000 000 kroner avhengig av samlet energibruk for fartøyene/kjøretøyene i prosjektet. 

Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet er beregnet på alle typer virksomheter som bruker minst 1 GWh/år, tilsvarende ca. 100 000 liter diesel. Søknaden skal være knyttet til et geografisk definert sted, og søker skal være beslutningstager for investeringer. Rådgivere kan gjerne bistå i selve søknaden, men ikke stå som søker.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet er inndelt i to nivåer, forenklet og ambisiøs. Felles for begge nivåer er at støtten skal gå til utredning, og kan maksimalt dekke 50 prosent av godkjente kostnader.

  • Forenklet energiledelse omfatter virksomheter med energibruk mellom 1-10 GWh/år. Maksimalt støttebeløp er 200.000,-
  • Ambisiøs energiledelse omfatter virksomheter med total energibruk ≥10 GWh/år. Maksimalt støttebeløp er 1.000.000,-

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under, eller ring våre rådgivere på 95 29 80 00.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess