Støtte til infrastruktur

Hydrogeninfrastruktur

Enova tilbyr nå investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy.

Enova legger opp til årlige utlysninger, men utlysningstakten vil kunne tilpasses markedsresponsen. Det tas sikte på å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i årets utlysning. Frist for å søke støtte er 29. september kl. 1500.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner, men kan ikke bidra med støtte til drift.

Fyllestasjonen kan gjerne inngå som en del av en eksisterende bensinstasjon (energistasjon). 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere nye offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner. Støtten gis til den som skal foreta investeringen.

I programkriteriene finner du utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til prosjektet og deg som søker. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten under denne utlysningen kan utgjøre inntil 40% av godkjente prosjektkostnader.

Frister og tidsplan

Søknadsfristen er 29. september 2017 kl. 1500, med mål om tildeling i november. Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2019.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristen.

Spørsmål knyttet til utlysningen skal stilles til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no

Til deg som vil søke støtte til hydrogeninfrastruktur

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess