Søk
LOGG INN

Enovakonferansen 2019

29.- 30. januar 2019 Clarion Hotel & Congress Trondheim Se opptak fra konferansen

De nødvendige endringene

Enovakonferansen samler hvert år 800 deltakere fra privat næringsliv og offentlig sektor.  I 2019 handlet konferansen om hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal nå lavutslippssamfunnet innen 2050. På konferansen tok vi opp viktige spørsmål som:  Er norsk økonomi og næringsliv rustet for den store utfordringen? Hva skal til for å øke innovasjonstakten? Hvilke endringer skjer og må skje i de ulike markedene? Vi samler eksperter, og spydspisser som går foran med innovative ideer og bærekraftige investeringer.  
 

Se opptak fra konferansen her


Foredragsholdere - dag 2:

Mårten Görnerup

VD, HYBRIT Development

Victoria Fearnley Landmark

Daglig leder, ENFO

Thina Saltvedt

Ph.D. Senior Advisor Group Sustainable Finance, Nordea

Morten Sjaamo

Prosjektleder Smart Nett, Ringeriks-Kraft Nett

Heidi Sørensen

Direktør, Klimaetaten Oslo kommune

Ove Flataker

Direktør, Reguleringsmyndigheten for energi NVE

Tor Krog

Head of Strategy and Business Development, Siemens Energy Management

Kathrine Omnia Strøm

Utviklingssjef bærekraftig byutvikling, COWI

Gunnar Hernborg

Prosjektdirektør, GCRieber

Hans Joachim Motzfeldt

Samfunnskontakt & Seniorrådgiver, ROCKWOOL

Tor Arne Borge

Administrerende direktør, Kystrederierne

Arild Rød

Fagsjef maritim, Sjømat Norge

Benjamin Myklebust Rød

Daglig leder, Vestfold klima- og energiforum

Thor André Berg

Daglig leder, Bergen Landstrøm

Ben Powell

Head of Climate & Sustainable Finance, SEB

Lars Erik Marcussen

Befraktningsleder, Heidelberg Cement

Christian Eriksen

Seniorrådgiver, Bellona

Agathe Schjetlein

Bærekraftdirektør, Finans Norge

Snorre Skeie

Direktør Nettverk, Circle K

Anders Karlsson-Drangsholt

Seniorrådgiver havbruk, Bellona

Harald Nikolaisen

Administrerende direktør, Statsbygg

Arild Myrvoll

CEO, Havila kystruten

Siri Torgersen Ravndal

Manager Smarte nett, Lyse Elnett

Tor Anders Elvegård

Direktør Nordlaks Oppdrett AS

Kåre-Bjarte Bjelland

Direktør Strategisk utvikling, Eramet Norway

Pål Bråthen

CEO, Tocircle Industries

Christian Gårdsmoen

Daglig leder, Prform Retail

Nils Magne Fjereide

CEO Misje Rederi AS og styreleder gruppe short sea Norges Rederiforbund

Stefano Vittor

Administrerende direktør, Olvondo Technology

Rob Emrich

Director of Sales and Market Development, ElectraTherm

Tor Anders Elvegård

Direktør Nordlaks Oppdrett AS

Marius Gjerset

Teknologiansvarlig, ZERO

Isak Oksvold

Direktør miljø og innovasjon, Aspelin Ramm Eiendom

Johnny Breivik

Havnedirektør, Bergen Havn

Tor Hodne

CEO, Viking Heat Engines

Bjørn Naustvik

Arbeidende styreleder, Effektiv Energi

Jon Karlsen

Administrerende direktør, Saint-Gobain GLAVA

Trine Berntzen

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet