Søk
LOGG INN
Tilbake til hovedsiden Skriv ut program

Innsjekk og mottakelse

8:30 AM - 9:30 AM

Lunsj

11:15 AM - 12:30 PM

12:30 PM - 1:30 PM

1 SESJON

I desember la regjeringens klimarisikoekspertutvalg fram sin rapport. Vi fortsetter diskusjonen? Hvor sårbare er norsk økonomi og selskaper for de utfordringene og den omstillingen vi skal gjennom? Hva betyr når klima blir en rammebetingelse for investorer og næringsliv? Hvordan kan man vurdere klimarisikoene i de ulike selskapene, og hvordan kan en vri investeringene i riktig retning?

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

1:30 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 3:00 PM

1 SESJON

Norske spydspisser Rom: Plenumsal

Hvordan møter norsk næringsliv omstillingen? I denne sesjonen møter vi aktører fra ulike næringer som går i front og ser mulighetene gjennom store visjoner og konkrete prosjekter. Hvor representantive er disse for resten av næringslivet? NB! Flere navn kommer.

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

3:00 PM - 3:30 PM

9:00 AM - 10:30 AM

4 PARALLELLE SESJONER

Den maritime næringen er i ferd med å skrive nok et kapittel i vår stolte historie som skipsnasjon. Vi er helt i front med å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi i en rekke fartøystyper. Men skjer utviklingen raskt nok? Hvordan sikrer vi at flåten fornyes på en måte som tar oss nye steg nærmere en utslippsfri sjøtransport langs norskekysten? Og hvordan kan havbruksnæringen kutte transportutslippene sine samtidig som de skal femdoble produksjonen?

Foredrag

Legg til i mitt program

Hvordan kan vi skape et effektivt og fleksibelt energisystem som utnytter ulike typer energibærere best mulig? Det er et nøkkelspørsmål i omstillingen til lavutslippssamfunnet. I workshopen ønsker vi å få svar på hvordan vi kan få til et bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi. Målet er å få en større forståelse av barrierene og hva som skal til for å bryte ned disse.

Pause

10:30 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 12:30 PM

4 PARALLELLE SESJONER

Hvordan kan vi skape et effektivt og fleksibelt energisystem som utnytter ulike typer energibærere best mulig? Det er et nøkkelspørsmål i omstillingen til lavutslippssamfunnet. I workshopen ønsker vi å få svar på hvordan vi kan få til et bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi. Målet er å få en større forståelse av barrierene og hva som skal til for å bryte ned disse.

Lunsj

12:30 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 2:30 PM

3 PARALLELLE SESJONER

Hva trengs av infrastruktur for at ny teknologi kan tas i bruk i stor skala? Hvordan balansere tempo i utbyggingen av infrastruktur slik at vi både sikrer nok demonstrasjon men samtidig drar nytte av teknologiutviklingen? Rederiene som skal operere Kystruten fra 2021 velger ulike løsninger i tilnærmingen til morgendagens nullutslippsreise. Er ambisjonen om en dag å seile utslippsfritt mellom Bergen og Kirkenes den gode muligheten for å kunne legge til rette for nullutslipp i nærkystfarten generelt?

Foredrag

Legg til i mitt program

Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen av norsk økonomi. Vi kommer ikke til lavutslippssamfunnet uten store grønne investeringer. Da må kapitalen tenke mer langsiktig og ta større klimahensyn i beslutningsprosessen. Finansnæringen bestemmer hvem som får finansiering, og setter betingelsene. Nå er karbon- og klimarisiko en finansiell risiko som næringen må vurdere. Hva vil det bety for bedrifter og prosjekter som trenger finansiering?

Foredrag

Legg til i mitt program