Støtte til introduksjon av energiledelse i industrien

  
Enova_UlsteinVerft_BERRE0561.jpgUlstein Verft
 

Søk midler gjennom støtteprogrammet Introduksjon av energiledelse i transport, industri og anlegg - og ta grep om energibruken!

Med støtteprogrammet har vi som mål å bidra til at bedrifter tar grep om sin energibruk og setter arbeidet inn i et kontinuerlig system.

Foruten å utløse potensialer knyttet til adferd og enkle tiltak, vil det også kunne gi kunnskap og motivere bedrifter til å ta tak i prosjekter som stoppes av andre barrierer.

En viktig ringvirkning av energiledelse vil derfor være økt etterspørsel etter bedre løsninger enn dagens krav og standard.

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display