Tilskudd for el-produksjon

Nå har du rett til å få tilbake penger for el-produksjon

El-produksjon er bruk av fornybare energikilder til produksjon av elektrisk energi for å dekke eget elektrisitetsbehov. Fornybare energikilder kan være sol eller vind. Du kan få tilbake deler av utgiftene til installering av en slik teknologi, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

Du kan få tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for et produksjonsanlegg, pluss 1250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW.

Invester i el-produksjon, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Du kan også kombinere el-produksjon med andre fornybare energikilder, og få tilbake deler av utgiftene til flere tiltak. Dette kan være å kombinere el-produksjon med fornybare varmekilder som et solfangeranlegg eller varmegjenvinning av gråvann. Du kan også installere et varmestyringssystem, som sørger for effektiv energibruk i boligen din.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

VIL DU BLI INSPIRERT?
CHAT MED ENOVA

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display