Tilskudd for fjerning av oljekjel og tank

Nå har du rett til å få tilbake penger for fjerning av oljekjel og tank når du installerer en fornybar varmekilde

Har du en gammel oljekjel med et vannbårent varmeanlegg i boligen din? Dersom du bytter ut oljekjelen med en fornybar og miljøvennlig varmekilde, kan du få tilbake deler av utgiftene til å fjerne oljekjelen og oljetanken. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme.

Oljekjelen må erstattes med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget i huset ditt.

Slik fornybar varme kan være vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe eller fjernvarme.

Du kan få tilbake 25% av dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for fjerning av oljekjel og tank når du installerer en fornybar varmekilde.

Kombinasjonsmulighetene som gir deg rett til å få tilbake penger for investeringen i en fornybar varmekilde gjennom Enovatilskuddet er luft- vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel og bio-ovn med vannkappe. Velger du i tillegg en varmepumpe med energimåler, kan du få tilbake ytterligere 10.000 kr.

Invester i en fornybar varmekilde og kvitt deg med oljekjelen og tanken, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display