Våre tilbud

Her finner du oversikt over alle våre tilgjengelige programmer.

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. Vi støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Her får du en kort introduksjon til hva det gis støtte til, slik at du kan velge energitiltakene som passer for deg og din bolig.

Husk at de fleste av tiltakene kan kombineres. Vær energismart!

 
 • Energirådgiver

  En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak, tilpasset din bolig. Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få mellom 5.000 og 7.500 kr når du har gjennomført energirådgivning. Med en tiltaksplan fra en energirådgiver, har du et godt grunnlag for å kunne planlegge energismarte tiltak. Med en energiplan har du også et grunnlag for å kunne søke støtte til en helhetlig oppgradering av boligen din.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Luft-vann varmepumpe

  En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Væske-vann varmepumpe

  En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 20.000 og 30.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Avtrekksvarmepumpe

  En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en ventilasjonspumpe med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Fjerning av oljekjel og tank

  Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du få tilbake penger for fjerning av oljekjel og tank. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr, i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Fjerning av oljekamin og tank

  Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du nå få tilbake penger for å fjerne kaminen og tanken. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr hvis du kan bekrefte kjøp av en fornybar varmekilde.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Biokjel

  En biokjel bruker biobrensel som for eksempel pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer kjel for biobrensel til oppvarming av bolig og tappevann. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 25.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Biokjel kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Bio-ovn med vannkappe

  En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel som pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer en ovn med varmekappe til oppvarming av bolig og tappevann. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Bio-ovn med vannkappe kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Varmestyringssystem

  Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 4.000 kr, ved å investere i et varmestyringssystem, så lenge systemet kan styre minst tre soner i boligen din. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Solfanger

  En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann, i motsetning til solceller som lager elektrisitet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 15.000 kr. Beløpet er avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Varmegjenvinning av gråvann

  Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann, som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 2.500 kr, ved å investere i varmegjenvinning av gråvann. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • El-produksjon

  El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 28.750 kr for et produksjonsanlegg, avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • enova-Balansert-ventilasjon-150-x-150.jpgBalansert ventilasjon

  Balansert ventilasjon er et viftesystem som overfører varmen fra brukt luft til friskluft i en varmegjenvinner, og sørger for at friskluften blir oppvarmet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 20 000 kr for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • enova-vannbåren-varme150-x-150.jpgVannbåren varme

  Vannbåren varme er vann som varmes opp av for eksempel en varmepumpe, biokjel eller solfanger, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10 000 kr for ombygging til vannbåren varme i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

  Les mer omtiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Oppgradering av bygningskroppen

  En oppgradering av bygningskroppen er energitiltak som reduserer varmetapet i boligen betydelig. Enova gir tilskudd for en helhetlig oppgradering av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 100- og 150 000 kr for slike tiltak avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Oppgraderingen skjer i tråd med en energiplan fra en energirådgiver.

  Les mer om tilskudd for oppgradering av bygningskroppen her

 • Energieffektive nybygg

  Enova gir støtte til energieffektive nybygg. Støtten forutsetter at du søker før du setter i gang, det investeres i innovasjon, prosjektet har høye energiambisjoner utover forskriftskrav og har et markedsmessig spredningspotensial.

  Les mer om støtte til ambisiøse nybygg her.

ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display