Fotavtrykksmetodikk

Notatet nedenfor beskriver Enovas fotavtrykksmetodikk med vekt på byggsektoren.

Enova støtter i dag prosjekter for å oppnå reduserte klimagassutslipp i Norge, målt i forhold til hva som ellers ville ha blitt tilfelle hvis prosjektene ikke ble gjennomført. Samtidig vet vi at enkeltaktører kan fatte beslutninger som utløser eller sparer store indirekte klimagassutslipp hos andre aktører. Dette er sammenhenger som Enova kan ta hensyn til, men som i dag ikke kvantifiseres eller utløser støtte i seg selv. Fotavtrykksmetodikk kan brukes til å kvantifisere slike effekter.

Notatet nedenfor beskriver fotavtrykksmetodikk fra Enovas ståsted, vinklet mot tema som relevante for Enova.

Last ned notatet om fotavtrykksmetodikk

Notatet er datert 18. juni 2020.