Forside av Enova årsrapport

Årsrapporten 2020

Enovas årsrapport for 2020 viser at foretaket ga til sammen 3,3 milliarder kroner i støtte til nesten 13 000 energi- og klimaprosjekter i Norge.

Publisert 3/19/2021