Vi ønsker dialog med både lokale aktører og ladeoperatører om utforming av konkurransen, for å gjøre hurtiglading i Nordland til et best mulig business case for markedsaktørene. Blant temaene vi ønsker å diskutere er tekniske krav, områdeinndelinger og mulig fremdrift.

Påmeldingsfristen er nå utløpt.

Plan for dagen 

  1. Fra 09:00–09:45 blir det en felles sesjon for alle, hvor Enova presenterer overordnet bakgrunn og formål, og hvordan vi så langt har tenkt utlysningen. Innkalling til Teams-møte er sendt de påmeldte i egen e-post.
  2. Påmeldte deltakere fordeles i gruppediskusjoner på 45 minutter. Disse møtene tas sekvensielt utover dagen.

 

Det er fint om du i forkant sender eventuelle overordnede spørsmål du ønsker besvart i fellessesjonen til ladeinfrastruktur@enova.no. Detaljspørsmål, synspunkter og videre dialog tas i de mindre gruppene.


Også de som ikke deltar på dialogmøtet 27. august kan gi innspill til konkurransen. Send dine forslag og kommentarer til ladeinfrastruktur@enova.no innen fredag 4. september kl. 08.00.