Tid: Onsdag 30. august kl. 10.00 - ca. 13.00

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport (gangavstand fra terminalen, ta til venstre når du kommer ut)


Fjerde utlysningsrunde for støtte til landstrømanlegg ble kunngjort 27. juni. Utlysingen er åpen for havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg. Mer informasjon om utlysningen finner du her: lenke


I forbindelse med utlysningen inviterer Enova til et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad. Møtet er også åpent for aktører som bidrar inn i søknadsprosessen, f.eks. leverandører og konsulenter/rådgivere. 


På møtet vil det bli en gjennomgang av utlysningen og det vil bli anledning til å stille spørsmål i plenum. Alle presentasjoner samt spørsmål og svar vil legges ut på hjemmesiden (lenke) i etterkant av møtet. Deltakelsen er gratis.


Minner også om at spørsmål til utlysningen kan sendes til lenke Alle spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere vil fortløpende offentliggjøres her. 

Påmeldingsfrist til informasjonsmøtet er 20.august 2017. Påmelding informasjonsmøte landstrøm 30.august

Gruppe