Program

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-08.40: Velkommen v/Enovas rådgivere Anders Solem og Guro Watten Furu.

08.40-10.20: Enova presenterer støtteprogram for bygg og eiendom (rom for spørsmål underveis)

08.40-08.50: Helhetlig kartlegging av bygg

08.55-09.10: Beste tilgjengelige teknologi for eksisterende bygg

09.10-09.25: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger

09.25-09.40: Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

09.40-09.55: Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi

09.55-10.10: Innovative løsninger i energitjenestemarkedet

10.10-10.20: Enovatilskuddet og andre relevante støtteordninger 

10.20-10.30: Avslutning

10.30-15.00: Mulighet for booking av møter med Enovas representanter

Påmelding Oslo 26.september 2019

Gruppe