Byggenæringen er en ressurskrevende bransje som bidrar med både «direkte og indirekte» CO2-utslipp. I Norge er de direkte utslippene i byggsektoren lave, ettersom drift og oppvarming i norske bygg i stor grad er basert på fornybar energi. Norske bygg har over tid blitt mer energieffektive takket være bl.a. stadige innstramminger i forskriftene, et effektivt virkemiddelapparat og økt betalingsvilje for energigjerrige bygg. Materialvalg har derimot ikke gjennomgått det samme grønne skiftet og det er ingen krav knyttet til klimagassutslipp fra byggematerialer. Likevel er byggebransjen i økende grad opptatt av å finne nye muligheter for å kutte klimagassutslipp gjennom å benytte byggematerialer med lave utslipp. 

Asplan Viak gjennomfører en studie om klimavennlige materialer på bestilling av Enova. Enovas rådgivere vil i dette webinaret presentere de viktigste funnene fra studien, samt presentere relevante støtteordninger.

MER INFORMASJON KOMMER ETTER HVERT. 

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og samarbeider derfor tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Årlig investerer Enova 2-4 milliarder kroner for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Påmelding til Enovas webinar om klimavennlige materialer

Link til webinaret vil bli tilsendt i forkant.

Gruppe