Teknologiporteføljen

Se definisjoner for våre resultater

Prosjekter vi har støttet 2012-2017:
0 Prosjekter
Dette har vi gitt i støtte 2012-2017:
0 mrd. kr.
Klimaresultat 2012-2017:
0 kt CO2
SID PROSJEKT PROSJEKTEIER STØTTE RESULTAT Prosjekter