Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Brattørkaia Mikronett - Et Energipositivt Fornybarsamfunn

Det overordnede målet med prosjektet er å demonstrere hvordan et samspill mellom energipositive bygg i et byområde og det omkringliggende el-nettet kan skape vinn-vinn situasjoner som ivaretar både bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn. Et utvalgt område av nettet på Brattørkaia i Trondheim skal defineres som et eget kraftsystem, et mikronett, hvor deltakerne går sammen for å ivareta effektiv lokal ressursutnyttelse på tvers av energibærere, og samtidig øke fleksibiliteten i kraftsystemet. Etableringen av Brattørkaia Mikronett gir svært gode muligheter til uttesting av framtidsrettede markedsmodeller og nye tekniske- og administrative løsninger som er relevante både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Etablering av et mikronett med lokal produksjon er i seg selv nytt i Norge. Det som i tillegg er spesielt i dette prosjektet, er at man har flere bygg i et område med solenergiproduksjon, kombinert med utslippsfri transport i form av elbuss, elbiler og etter hvert også elbåter. Prosjektet er i gang og man har under etablering av styringssystem for nettet med bygg. Videre jobbes det med de regulatoriske forhold sammen med +CityXChange prosjektet. Dette er en større jobb enn antatt i tid. Videre utredes løsning vedr. plassering av batteri.

Prosjekteier

BRATTØRKAIA AS