Sitemap
Søk
LOGG INN

Fiskå hydrogenanlegg - hydrogeninfrastruktur for Finnøyfergen

Prosjektet skal etablere et hydrogenanlegg på Fiskå i Strand kommune som skal levere hydrogen til Norleds Finnøysamband. Anlegget vil basere seg på en knutepunktstrategi uten transport. Ferga vil bunkre hydrogen direkte fra anlegget og på den måten redusere transportkostnader og CO2 utslipp i forhold til løsninger som baserer seg på transport av hydrogenet med bil.

Prosjekteier

Green H AS