Nytt administrasjons- og velferdsbygg for Ringvegen borettslag

Ringvegen Borettslag bygger nytt administrasjons-, verksteds- og velferdsbygg. Det nye bygget skal utføres med et helhetlig energikonsept som inkluderer lokal energiproduksjon.

Prosjekteier

Ringvegen Borettslag

Teknologileverandører

 • Pir II
 • Rambøll
 • Sweco
 • HENT as
 • Totalteknisk as
 • Totaltek as

Teknologisk innovasjon

 • Fasadeintegrerte CIGS-solceller
 • Bygningskropp som tilfredsstiller passivhuskrav

Kompetanseutvikling

 • Det har blitt gjennomført få spesielle prosjekter innen verksted-/industribygg, slik at dette prosjektet har stor læringseffekt

Realisert spredning av teknologi

 • Tredjegangsimplementering av CIGS-solceller i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Det finnes ingen kombinasjonsbygg med lignende ambisjoner i Trondheim, så spredningspotensialet vureres som høyt i Trøndelags-regionen
 • Prosjektet vil kunne resultere i nyttige erfaringer for andre prosjekter innen verkstedbygg, småindustri og borettslag