Nytt administrasjons- og velferdsbygg for Ringvegen borettslag

Ringvegen Borettslag bygger nytt administrasjons-, verksteds- og velferdsbygg. Det nye bygget skal utføres med et helhetlig energikonsept som inkluderer lokal energiproduksjon.

Prosjekteier

Ringvegen Borettslag

Teknologileverandører

 • Pir II
 • Rambøll
 • Sweco
 • HENT as
 • Totalteknisk as
 • Totaltek as
 • Karl Knudsen as

Teknologisk innovasjon

 • Fasadeintegrerte CIGS-solceller
 • Bygningskropp som tilfredsstiller passivhuskrav

Kompetanseutvikling

 • Det har blitt gjennomført få spesielle prosjekter innen verksted-/industribygg, slik at dette prosjektet har stor læringseffekt
 • Viktig å starte tidlig med prosjektering av solceller for å avdekke problem/utfordring. Her var det beskrevet et produkt i kravspesifikasjon som ikke kunne festes på vegg.
 • Utfordringer som har møtt prosjektet er u-verdi på porter. Det er vanskelig å få tak i gode nok porter med vindusbånd til at minstekravet i passivhus.

Realisert spredning av teknologi

 • Tredjegangsimplementering av CIGS-solceller i Norge
 • Arkitekt presenterte prosjektet på ZEB konferansen i Trondheim 6-7.november 2019.

Videre utvikling og videre spredning

 • Det finnes ingen kombinasjonsbygg med lignende ambisjoner i Trondheim, så spredningspotensialet vureres som høyt i Trøndelags-regionen
 • Prosjektet vil kunne resultere i nyttige erfaringer for andre prosjekter innen verkstedbygg, småindustri og borettslag
 • Byggherren ønsker å søke medieoppslag når bygget er i full drift
 • Andre borettslag har vært og kikket og interessert i det som er gjort på Ringvegen