Nytt administrasjons- og velferdsbygg for Ringvegen borettslag

Ringvegen Borettslag bygger nytt administrasjons-, verksteds- og velferdsbygg. Det nye bygget skal utføres med et helhetlig energikonsept som inkluderer lokal energiproduksjon.

Prosjekteier

Ringvegen Borettslag

Teknologileverandører

  • Pir II
  • Rambøll
  • Sweco

Teknologisk innovasjon

  • Fasadeintegrerte CIGS-solceller
  • Bygningskropp som tilfredsstiller passivhuskrav

Kompetanseutvikling

  • Det har blitt gjennomført få spesielle prosjekter innen verksted-/industribygg, slik at dette prosjektet har stor læringseffekt

Realisert spredning av teknologi

  • Tredjegangsimplementering av CIGS-solceller i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Det finnes ingen kombinasjonsbygg med lignende ambisjoner i Trondheim, så spredningspotensialet vureres som høyt i Trøndelags-regionen
  • Prosjektet vil kunne resultere i nyttige erfaringer for andre prosjekter innen verkstedbygg, småindustri og borettslag