Orkla City

Nytt kontorbygg med med en rekke innovative element og miljøambisjon BREEAM excellent på Skøyen i Oslo.

Prosjekteier

Drammensveien 149 Nybygg AS

Illustrasjon av forsiden av Orcla City sett utsiden. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon av Orcla City sett fra siden. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon av Orcla City og området rundt, sett ovenfra. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon av Orcla City sett fra siden med fokus på "tårnet". Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Teknologileverandører

 • Orkla
 • Skanska AS
 • Narud Stokke Wiig
 • Lithium
 • Siemens
 • Staticus
 • Sagstuen/ PJ Tech
 • Salto/Zaptec
 • Viewglass/Sage Glass

Teknologisk innovasjon

 • Smart glass hvor lysgjennomgang kan reguleres trinnløst
 • TRA styringssystem
 • Solceller i rekkverk
 • Stasjonære batterier
 • El bil lading

Kompetanseutvikling

 • Prosjektets størrelse vil gi det stor synlighet langs Drammensveien på Skøyen, spesielt fasaden, elektrokromatiske glass og solcellene på fasade og rekkverk
 • Samspillsavtale mellom Orkla og Skanska

Realisert spredning av teknologi

 • Sannsynligvis første implementering av rekkverksløsning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Nyutviklet montasjeteknologi og estetikk bidrar til økt teknisk markedspotensial
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp