Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Sjødrone i helelektrisk transportkjede

ASKO ønsker å etablere autonom sjøtransport av Euro-traller mellom Moss og Holmestrand som del av en helelektrisk transportkjede mellom ASKOs lagre i Vestby og Sande. Hoved-teknologileverandører er Kongsberg Maritime for autonomi og elektrisk fremdrift samt Kalmar for elektriske og autonome terminaltraktorer. Sjøtransporten vil foregå med to autonome roro-fartøy (sjødroner) med enkeltdekk og åpning i begge ender. Sjødronene vil gjøre overfarten, manøvrere og fortøye uten bemanning. Operasjonen vil være overvåket og kunne styres fra et fjernovervåkingssenter. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, som gradvis vil gjøres ubemannede og autonome. Det er behov for to sjødroner for å oppnå tilstrekkelig frekvens. De vil ha en kapasitet på åtte rund-turer per virkedag og vil kunne skipe 128 Euro-traller i hver retning over Oslofjorden. Forventet transportvolum i full produksjon i 2024 er 105 traller i hver retning for ASKO og andre kunder, til sammen. Det vil investeres i to sjødroner, fire terminaltraktorer, to kaianlegg med fergekaibro og to roro-terminaler.

Prosjekteier

ASKO MARITIME AS