Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Sjødrone i helelektrisk transportkjede

ASKO ønsker å etablere autonom sjøtransport av Euro-traller mellom Moss og Holmestrand som del av en helelektrisk transportkjede mellom ASKOs lagre i Vestby og Sande. Hoved-teknologileverandører er Kongsberg Maritime for autonomi og elektrisk fremdrift samt Kalmar for elektriske og autonome terminaltraktorer. Sjøtransporten vil foregå med to autonome roro-fartøy (sjødroner) med enkeltdekk og åpning i begge ender. Sjødronene vil gjøre overfarten, manøvrere og fortøye uten bemanning. Operasjonen vil være overvåket og kunne styres fra et fjernovervåkingssenter. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, som gradvis vil gjøres ubemannede og autonome. Det er behov for to sjødroner for å oppnå tilstrekkelig frekvens. De vil ha en kapasitet på åtte rund-turer per virkedag og vil kunne skipe 128 Euro-traller i hver retning over Oslofjorden. Forventet transportvolum i full produksjon i 2024 er 105 traller i hver retning for ASKO og andre kunder, til sammen. Det vil investeres i to sjødroner, fire terminaltraktorer, to kaianlegg med fergekaibro og to roro-terminaler. Det søkes om investeringsstøtte fra Enova. Resten finansieres med lån og egenkapital fra ASKO og/eller NorgesGruppen. Støtte vil gjøre ASKO i stand til å realisere prosjektet med en tilstrekkelig høy avkastning. Uten støtten vil prosjektet ikke realiseres. Alternativ transport er kjøring med diesel lastebiler gjennom Oslofjord-tunellen. Sjødronene medfører en reduksjon av energiforbruket på 11,0 GWt per år i full produksjon på grunn av kortere kjøredistanse og at sjødronene er mer energieffektive enn alternative lastebiler. I tillegg konverteres 8,3 GWt fra diesel til elektrisk kraft. Årlig klimaresultat er 5095 tonn redusert CO2 og veitransporten kan reduseres med opp mot 2,2 millioner kilometer per år.

Prosjekteier

ASKO MARITIME AS