Sitemap
Søk
LOGG INN

Endringer i tilbudet til boligeiere utsatt til 1. juli 2021

Fortsatt stor usikkerhet i markedet gjør at Enova igjen utsetter planlagte endringer i støttetilbudet til boligeiere.

Les mer om endringene her.

Mer informasjon fra Enova i forbindelse med korona-situasjonen kan du lese her. 

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig.