Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D-modell av hus med akkumulatortank
Smarte energi- og klimatiltak

Akkumulatortank

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du installerer en akkumulatortank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon.

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du installerer en akkumulatortank. 

Du kan kombinere en akkumulatortank med andre energitiltak som også gir deg penger tilbake. Dette kan blant annet være å installere luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, solfanger, bio-ovn med vannkappe eller lignende. Disse vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.

Kostnaden for en akkumulatortank varierer ut fra størrelse. Den varierer også fra hvor godt isolert den er, hvilket varmeanlegg den skal kombineres med og lokale markedsforhold. 

En akkumulatortank kan koste fra 10.000 kroner og oppover. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. 

Vi anbefaler å kontakte flere leverandører for pristilbud og referanser.

En akkumulatortank gir ingen direkte energibesparelse. Men den gir muligheten til å lagre store mengder overskuddsenergi og sikre optimal drift av ulike typer varmeløsninger.

Dette kan igjen føre til at varmeløsningen bruker mindre energi for å dekke det nødvendige varmebehovet. Hvor store disse besparelsene blir, er avhengig av varmeløsning, bruksmønster og hvilken størrelse det er på akkumulatortanken.

Når akkumulatortanken er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en akkumulatortank med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 05.06.2018