Biovarme

Bio-ovn med vannkappe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio-ovn med vannkappe.

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele boligen gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i boligen. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Bio-ovn med vannkappe egner seg for deg som:

  • Har bolig med vannbåren varme. Har du ikke det, kan Enova gi støtte til dette.
  • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter og vil redusere energibruken.
  • Vil ha en enkel, klimavennlig og effektiv oppvarming med høyere komfort enn kun vedovn.
  • Har god tilgang på ved eller pellets.

Du kan også få støtte til en bio-ovn med vannkappe i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en bio-ovn med vannkappe i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Bio-ovnen med vannkappe må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Jobben må være utført gjort av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til bio-ovn også når du bygger nytt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du får installert en bio-ovn med vannkappe. Hvis den kombineres med installasjon av vannbåren varme, øker maksimalt beløp til 20.000 kroner. 

Hva koster det?

Selve bio-ovnen med vannkappe koster gjerne mellom 30.000 og 50.000 kroner. Du må betale cirka 40-50.000 kroner for tankpakken, og totalkostnaden vil dermed bli på 70-100.000 kroner. Prisen for montering kommer i tillegg.

Hvor mye kan jeg spare?

En vanlig enebolig har et strømforbruk på 25 000 kWh i året. Du som har tilgang på gratis ved eller pellets, vil spare opp mot 7.600 kroner årlig, men ellers vil ikke denne løsningen utgjøre det største sparepotensialet. Bruker du pellets, kan du spare en del, fordi virkningsgraden er større enn med ved. 

Hvordan får jeg støtte?

Når bio-ovnen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge bio-ovn med vannkappe:

  • Den kan dekke hele oppvarmingsbehovet ditt. 
  • Varmen fra ovnen kan fordeles i hele huset og til tappevannet, i motsetning til en vanlig vedovn som i hovedsak varmer opp rommet ovnen står i. 
  • Pellets eller ved til fyring i en slik ovn er en fornybar ressurs, som ikke øker utslipp av CO2.
  • Bio-ovn med vannkappe er mer miljøvennlig enn bruk av fossile brensler som olje og gass.
Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en bio-ovn med vannkappe med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016