Biovarme

Biokjel

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel.

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. 

En biokjel egner seg godt for deg som:

  • Har et anlegg for vannbåren varme.
  • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter.
  • Har strømbasert vannbåren varme, men vil bli mindre avhengig av strøm.
  • Har egnet lagringsplass for pellets, ved eller flis.
  • Bor i et område med stabil og god tilgang til pellets og ved.

Du kan også få støtte til biokjel i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en biokjel til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Biokjelen må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan også få støtte til biokjel når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du får installert en biokjel. Monterer du et vannbårent system i tillegg, øker maksimalt beløp til 20.000 kroner.

Hva koster det?

En biokjel koster fra 50.000 til 150.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Hvor mye kan jeg spare?

Du som har stort varmebehov sparer mest på å gå over til biokjel.

En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året, og 18.750 kWh går med til oppvarming og varmtvann. Med en pris på pellets og ved på 0,75 kr/kWh, en strømpris på 1 kr/kWh og en oljepris på 1,3 kr/kWh, kan du spare 4.700 kroner hvert år på biokjelen. 

Hvordan får jeg støtte?

Når biokjelen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge biokjel:

  • I motsetning til en varmepumpe, kan biokjelen dekke oppvarmingsbehovet også i de kaldeste periodene når prisen på strøm og olje ofte er høyest. 
  • Er mer miljøvennlig enn fossile brensler som olje og gass. 
  • Bruker fornybare ressurser som ikke øker utslipp av CO2. 
  • Velger du pelletskjel er denne automatisk styrt; når det er behov for varme antennes pelletsen automatisk. 
  • Pellets, ved og flis har lavere kWh-pris enn olje og strøm. Tilgang og pris kan imidlertid variere fra sted til sted.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10.000,-

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en biokjel med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016